Tagged: Dagdas novads

Satiec savu meistaru Dagdas novadā!

Laikā no 6.aprīļa līdz 8.aprīlim tautas lietišķās mākslas meistari, amatnieki, stāstnieki, tautas teicēji, muzikanti un dziedātāji vairāk nekā 152 vietās visā Latvijā aicinās ikvienu interesentu uz pasākumu “Satiec savu meistaru!”. Pasākuma mērķis ir vēstīt...

Apstiprināts Dagdas novada pašvaldības 2018.gada budžets

Sastādot Dagdas novada pašvaldības 2018.gada budžetu, tika sabalansētas ekonomiskās un sociālās vajadzības ar pašvaldības finansiālajām iespējām. Pašvaldība ņem vērā visu nozaru un jomu intereses un esošos līdzekļus cenšas maksimāli sabalansēt tā, lai pietiktu gan...

Dzimtsarakstu nodaļas 2017. gada veikuma apkopojums

2017. gadā Dagdas novada Dzimtsarakstu nodaļā ir reģistrēti 55 jaundzimušie. Tas ir mazāk nekā 2016. gadā, kad tika reģistrēti 64 mazuļi. Savukārt 2015. gadā Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēja 59 bērnus. 2017. gadā piedzimušas 36 meitenītes...

Zemnieku balle

Dagdas Tautas namā 27. oktobrī notika par tradīciju kļuvusī  “Zemnieku balle”. Gada nogale ir laiks, kad ikviens cenšas atrast mirkli pārdomām par aizvadīto gadu, atskatoties uz paveiktajiem darbiem un steidzot plānot nākamā gada darbus....

Aicinām pieteikt Dagdas novada Gada cilvēkus

Līdz 31.oktobrim var pieteikt pretendentus Dagdas novada pašvaldības apbalvojuma “Gada cilvēks 2017” un “Gada kolektīvs 2017” saņemšanai. Apbalvojums tiek piešķirts personām par nozīmīgu ieguldījumu novada labā un tā atpazīstamības veicināšanā. Kā ik gadu, valsts...

Jūlijā visi uz “Annas Dagdā”!

Kā jau katru gadu arī šogad jūlija pēdējā nedēļas nogalē tiks svinēti novada svētki “Annas Dagdā”.   Tuvojoties Latvijas simtgadei, rodas vēlme uzsvērt mūsu, latgaliešu, identitāti, piederību dzimtenei un vienlaicīgi arī unikalitāti kultūrā, valodā un...

Jūlija sākumā Dagdā izskanēs baltkrievu kultūras festivāls

8.jūlijā Dagdā notiks 3.Starptautiskais baltkrievu dziesmu un deju festivāls „Fest”, kurš krāšņi noslēgsies ar festivāla lielkoncertu Dagdas parka estrādē. Šogad dalību festivālā apstiprinājuši 34 kolektīvi no Latvijas un ārvalstīm.   Pēc tam, kad latvieši...

Par Dagdas novada domes priekšsēdētāju ievēlēts Aivars Trūlis

15.jūnijā Dagdas novada pašvaldības Vēlēšanu komisija sasauca jaunievēlētos domes deputātus uz pirmo sēdi.   Darba kārtībā bija viens punkts par domes priekšsēdētāja ievēlēšanu. Priekšsēdētāja amatam tika izvirzīti divi pretendenti – Viktors Stikuts (LATGALES PARTIJA) ...

Tuvojas Vasaras Saulgriežu svētki

21. jūnijā Dagdu pieskandinās folkloras kopas un etnogrāfiskie ansambļi no visas Latvijas. Vairāk nekā 45 tradicionālās kultūras kolektīvi pulcēsies uz Starptautiskā folkloras festivāla “Baltica 2018” modelēšanas pasākumu “Vasaras Saulgriežu svētki Dagdā”. Gatavošanās saulgriežiem sāksies...

Izsludināts projektu konkurss “Sabiedrība ar dvēseli 2017”

Jau ceturto gadu Dagdas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus būt aktīviem un uzlabot dzīves kvalitāti savā apkaimē un novadā kopumā. Dagdas novada pašvaldības projektu konkurss tiek finansēts no Dagdas novada pašvaldības budžeta un kopējais pieejamais...

Ievēlēts priekšsēdētāja vietnieks

23.marta domes sēdē par Dagdas novada domes priekšsēdētāja vietnieku ievēlēja Vladislavu Višņevski (Vienoti Latvijai). Domes priekšsēdētāja vietnieka amatam tika izvirzīts viens kandidāti – Vladislavs Višņevksis. Priekšsēdētaja vietnieks tika ievēlēts atklāti balsojot ar 13 balsīm...

No amata atkāpjas domes priekšsēdētājas vietnieks

Pēc paša iniciatīvas no amata atkāpies Dagdas novada domes priekšsēdētājas vietnieks Raitis Azins.   R.Azins (Saskaņas Centrs) paziņoja par atkāpšanos no amata, un 23.martā viņš beigs pildīt priekšsēdētājas vietnieka amata pienākumus.   R.Azins saglabās...