Privātums

PERSONAS DATU APSTRĀDE

SĪKDATNES

Mūsu portālā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. “cookies”). Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz jūsu datoru vai mobilo iekārtu portāla apmeklēšanās laikā un ko portāls saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat portālu, proti, sīkdatne uzkrāj datus par portāla apmeklējumu. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājas lapu vai uz citu mājas lapu, kas atpazīst šo sīkdatni.

Katram portāla lietotājam tiek piesaistīta anonīma sīkdatne, ar kuras palīdzību nav iespējams noteikt lietotāja personību, bet tas palīdz noteikt kvantitatīvu statistiku par portāla lietošanu – kādu saturu cilvēks patērē, kādi ir ierīču, ar kurām tiek lietots portāls, tehniskie dati, kā arī sociāldemogrāfiskos datus, lai administrācija labāk izprastu portāla lietotāju intereses un uzlabotu lietotāja ērtības.

Apmeklējot mūsu portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrājam un apkopotā, anonīmā veidā izmantojam Jūsu ierīcē saglabātās sīkdatnes. Jūs jebkurā brīdī varat atteikties, nodzēšot savā ierīcē saglabātās sīkdatnes.

Kāpēc mēs izmantojam sīkdatnes?

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai portāls atcerētos vai esat jau piekritis tam, ka mēs šajā portālā izmantojam sīkdatnes, kā arī lai portāls sniegtu saviem lasītājiem personīgāku pieredzi portāla lietošanā – saturu un reklāmu atbilstoši interesēm, laika ziņas atbilstoši atrašanās vietai, vienreiz uzstādītu iestatījumu saglabāšanu u.c. Turklāt sīkdatņu apkopošana un apstrāde mums palīdz saprast, kā lietojat mūsu portāla saturu, lai to pielāgotu jūsu vajadzībām un attiecīgi padarītu jums vēl interesantāku.

Kam sīkdatnes ir pieejamas?

Uzkrātās sīktadnes var būt pieejamas SIA “Adnet Media” struktūrvienībām, mūsu uzticamajiem sadarbības partneriem, kā arī valsts iestādēm. Informācijas anonīmai apkopošanai un analizēšanai kvantitatīvā veidā mēs izmantojam mūsu sadarbības partneru “Google Analytics” izveidotos rīkus.

Kā izslēgt sīkdatnes?

Pēc vēlēšanās varat sīkdatnes kontrolēt un izdzēst. Plašāk lasiet šeit: https://www.aboutcookies.org/. Lietotājs var izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir tā datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Taču tādā gadījumā lietotājam manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad tiks apmeklēts portāls, un turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas var nedarbosies vai darboties daļēji.

PERSONAS DATI

Mūsu portāls lieto nepieciešamos tehniskos līdzekļus un veic organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi. Lietotāja dati tiks glabāti elektroniskā formā.

Portālā uzkrātie dati var būt pieejami mūsu pārbaudītiem un uzticamiem sadarbības partneriem, valsts iestādēm un citiem veidojumiem, kas pilda tiem normatīvajos aktos noteiktas funkcijas, pilnvarotiem revidentiem, juridiskajiem un finansu konsultantiem utml. Lai apkopotu informāciju, piemēram, par sīkdatnēm, mēs izmantojam tādu partneru kā Google Analytics, Chartbeat, Piano izveidoto programmu veidotās sīkdatnes, kā arī iekšējo datu savākšanas rīku. Portāls apņemas nodrošināt lietotāju datu aizsardzības drošību.