Par Dagdas novada domes priekšsēdētāju ievēlēts Aivars Trūlis

You may also like...