Tagged: Valkas novads

Ērģemes pamatskolas skolēni iepazīst Kārķus

2. septembrī Kārķos bija īpašs pasākums – viss Ērģemes skolas kolektīvs devās pārgājienā pa Kārķiem, kurā pievienojās arī Kārķu pamatskolas skolēni un skolotāji. Zinātkāre, dzīvesprieks un satikšanās prieks – tā var raksturot šo dienu...

Valcēnietis kļūst par futbolista Vladislava Gabova pavadoni

Latvijas izlases pavadoņi ir bērni, kuri spēles sākumā izved laukumā profesionālos futbolistus. Par tādu kļūt bija iespēja Valkas novada BJSS audzēknim Sandijam Ciprusam. 2. septembra spēlē Rīgā viņš laukumā izveda pussargu Vladislavu Gabovu. Šādu...

Ar skrejriteni pāri Igaunijas – Latvijas robežai

Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma 17. septembrī aicina Igaunijas-Latvijas sadarbības entuziastus – gan jauniešus, gan pieaugušos uz kopīgu talku Lilli dabas mājā, Igaunijā, uz sacensībās ar skrejriteņiem no Igaunijas-Latvijas robežas līdz Ķoņu dzirnavām...

Aicina uz muzikāli literāro vakaru “Dzejas dienas”

16. septembrī plkst. 18:00 Valkas pagasta saieta namā “Lugažu muiža” nu jau par ikgadēju pasākumu kļuvušas dzejas dienas. Šogad tām īpašu “garšu” piešķirs Valkas novada literātu apvienība ar dzejas lasījumiem, dziesmām un sirsnīgām sarunām pie...

Notiek Meža ielas pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Valkā

Meža ielas pārbūve tiek veikta Valkas novada domes ieviestā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ielu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Valkas novadā”, projekta numurs  3.3.1.0/16/I/002 ietvaros. Projekta mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību Valkas novadā, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības...

Atjaunots segums nobrauktuvei uz Lugažu staciju

Nobrauktuves uz Lugažu dzelzceļa staciju atjaunošana tiek veikta Valkas novada domes ieviestā Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ielu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Valkas novadā”, projekta iesnieguma numurs  3.3.1.0/16/I/002ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības...

Apstiprināti LEADER projektu iesniegumi

Valkas novada dome ir saņēmusi informāciju par diviem Lauku atbalsta dienesta apstiprinātiem LEADER projektu iesniegumiem. Projektu nosaukumi ir: “Rotaļu laukuma labiekārtošana Vijciemā” un “Amatniecības iemaņu apguves centrs Zvārtavas pagastā”, kurus izstrādāja Valkas novada domes...

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) aizvada lauku dienas augkopības demonstrējumu saimniecībā “Purmaļi”

24. augustā Ērģemes pagasta z/s “Purmaļi”, Valsts Lauku tīkla (VLT) pasākuma “Ilgtspējīgu lauksaimnieciskās ražošanas pilotprojektu īstenošana laukkopībā un dārzkopībā” ietvaros aizvadīts Valmieras konsultāciju biroja rīkots demonstrējuma seminārs ar nosaukumu “Lauku diena”. Semināra tēma: “Galviņkāpostu...

Mobilais mamogrāfs 26. septembrī Valkā

26. septembrī, pie Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas ieradīsies Veselības Centra 4 mobilais mamogrāfs. Tiek aicinātas sievietes veikt krūšu izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai. Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!! Sievietēm, kuras ir saņēmušas...