Tagged: Valkas novads

Drīzumā Valkas novada Teātru diena

Sestdien, 5. novembrī  Valkas pilsētas kultūras namā notiks novada amatierteātru  diena – skate. Iestudējumu skates mērķis ir saglabāt un pilnveidot amatierteātru tradīciju un darbību novadā, izvērtēt amatierteātru iestudējumu kvalitāti atbilstoši Latvijas amatierteātru iestudējumu skates „Gada...

Valkā, Lugažu laukumā piestās Bērnu veselības autobuss

2016. gada 11. novembrī Valkā, Lugažu laukumā, pretī Kultūras namam piestās Bērnu veselības autobuss. Bērniem šajā dienā būs pieejami divi Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) speciālisti – okulists (acu ārsts) un alergologs. Vizīte pie...

Mūzikas skolā notiks franču pianista koncerts

19. oktobrī plkst. 17:30 J.Cimzes Valkas Mūzikas skolā notiks franču pianista koncerts. Mūzikas skolas skolēniem un skolotājiem ieeja brīva, pārējiem ieeja 3 euro. Emlērs ar mūziku jau iepazīstas bērnībā apgūstot klavierspēli. 8. gadu vecumā par Emlēra klavierskolotāju...

Apbalvos Valkas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju

Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas valde, sakarā ar bāriņtiesu izveidošanas 20. gadadienu, pamatojoties uz Labklājības ministrijas apbalvojumu dibināšanas nolikuma 6.6. punktu, apbalvos labākos Latvijas pašvaldību – dibināto Bāriņtiesu darbiniekus – ilggadējus novadu un pilsētu bāriņtiesu...

Valka pirmā Latvijā noslēdz līgumu ar CFLA

5. oktobrī Valkas novada dome ir noslēgusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma piešķiršanu 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus...

Sāksies Rīgas ielas rekonstrukcija

Vakar, 5. oktobrī, Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis parakstīja līgumu ar SIA “RERE Vide” par Rīgas ielas rekonstrukciju. Kopējā līguma summa ir 1 796 279,89 EUR. Pilnībā tiks rekonstruēts ielas posms no rotācijas apļa...