Tagged: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Unikāls materiāls par latviešu valodu un valodniecību internetā

Pēc Latviešu valodas aģentūras (LVA) pasūtījuma 10 valodnieki ir izveidojuši Latvijā līdz šim nebijušu, brīvi pieejamu interaktīvu lietotni „Latviešu valodniecības attīstība: informatīvi izglītojoša elektroniskā karte” jeb „Lingvistiskā karte”. „Lingvistiskā karte” ir vērtīgs elektronisks mācību...

Izlaidumu norise RTA Ekonomikas un pārvaldības fakultātē

1. aprīlī plkst. 17.00 Atbrīvošanas alejā 115 (aktu zālē) notiks izlaidums Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Ekonomikas un pārvaldības fakultātes otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „ROBEŽAPSARDZE” absolventiem. Izlaidumu norise RTA Ekonomikas un pārvaldības...

RTA studente Ilze Kukule ietērpj Rēzekni Lieldienu rotā

2011. gada 30. jūnijā noslēgtais līgums starp Rēzeknes pilsētas domi un Rēzeknes Augstskolu ir izgaismojies veiksmīgā sadarbībā nu jau piecu gadu garumā. Sadarbība izpaužas pilsētas izrotāšanā nozīmīgos valsts un gadskārtu svētkos. Šogad pilsētu Lieldienu...

RTA docente Aina Strode ievēlēta Latvijas Dizaineru savienības valdē

Biedrība „Latvijas Dizaineru savienība” (LDS) ir profesionāla radoša dizaina nozares organizācija. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) sadarbība ar Latvijas Dizaineru savienību ir uzsākta 2013. gadā, RTA studentiem un docētājiem piedaloties LDS organizētajās izstādēs un konferencēs...

Izlaidumu norise RTA Inženieru fakultātē

18. martā plkst. 15.00 Atbrīvošanas alejā 115 (aktu zālē) notiks izlaidums Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Inženieru fakultātes šādu studiju programmu absolventiem: •otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Mehatronika”; •profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju...