Tagged: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

RTA docente Aina Strode ievēlēta Latvijas Dizaineru savienības valdē

Biedrība „Latvijas Dizaineru savienība” (LDS) ir profesionāla radoša dizaina nozares organizācija. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) sadarbība ar Latvijas Dizaineru savienību ir uzsākta 2013. gadā, RTA studentiem un docētājiem piedaloties LDS organizētajās izstādēs un konferencēs...

Izlaidumu norise RTA Inženieru fakultātē

18. martā plkst. 15.00 Atbrīvošanas alejā 115 (aktu zālē) notiks izlaidums Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Inženieru fakultātes šādu studiju programmu absolventiem: •otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Mehatronika”; •profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju...

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā notika „Juristu dienas 2016”

No 1. līdz 3. martam Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) Ekonomikas un pārvaldības fakultātes Tiesību zinātnes studiju virziens aizvadīja jau sešpadsmitās „Juristu dienas”. Arī šogad „Juristu dienu” programmā katra diena bija piesātināta ar visdažādākajām aktivitātēm....

RTA tika atklāta fotoizstāde „Jurists arī ir cilvēks”

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā no 1. līdz 3. martam notika ikgadējās „Juristu dienas”, kuru laikā tika atklāta fotoizstāde „Jurists arī ir cilvēks”. Fotoizstādes mērķis bija atspoguļot tiesību zinātnes studentu un pasniedzēju daudzpusību. Izstādē savas fotogrāfijas...