Tagged: Labklājības ministrija

VBTAI: Svētki aktualizē savstarpējo attiecību jautājumus ģimenē

Ziemassvētku brīvdienās noritējusī Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) uzticības tālruņa akcija “Uzticies… Tevi dzirdēs un sapratīs” izgaismojusi savstarpējo attiecību jautājumus ģimenē, tostarp gadījumus, kad ģimenē notikusi vardarbība. Tāpat saņemtie zvani atklājuši bērnu un...

LM noteiks gadījumus, kad jāveic brīvprātīgā darba veicēju apdrošināšana

Labklājības ministrija (LM) atbilstoši Saeimas pieņemtajam Brīvprātīgā darba likumam ir izstrādājusi tiesisko regulējumu, paredzot gadījumus, kad veicama brīvprātīgā darba veicēju dzīvības un veselības apdrošināšana. Brīvprātīgā darba veicēji būs nodrošināti ar apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem...

Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likme 2016.gadam

Labklājības ministrija (LM) 2016.gadam ir aprēķinājusi valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes un tās sadalījumu pa apdrošināšanas veidiem obligāti sociāli apdrošināmiem cilvēkiem un tiem, kuri valsts sociālajai apdrošināšanai pievienojušies brīvprātīgi. Iepriekšminēto paredz otrdien, 22.decembrī, valdībā...

LM plāno pilnveidot pasākumus ilgstošo bezdarbnieku atbalstam

Cilvēkiem, kas ilgstoši ir bez darba, paredzēta virkne atbalsta pasākumu, kas veicinās bezdarbnieku motivāciju, kā arī iesaisti aktīvajos nodarbinātības pasākumos un iekārtošanos piemērotā darbā. Aktivitātes plānots īstenot Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem”...

Izmaiņas sociālajā jomā 2016. gadā

Īstenojot valsts sociālo politiku darba, sociālās aizsardzības, bērnu tiesību aizsardzības, bērnu un ģimenes lietu, kā arī cilvēku ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju jomā, Labklājības ministrija (LM) informē par vairākām būtiskām izmaiņām, kas stāsies spēkā 2016....

Dalīsies pieredzē par sabiedrībā balstītu pakalpojumu attīstību

Labklājības ministrija (LM) trešdien, 16.decembrī, organizē semināru „Deinstitucionalizācijas un sociālo pakalpojumu attīstība”, kurā klātesošie dalīsies pieredzē ar efektīviem risinājumiem un labās prakses piemēriem pakalpojumu sniegšanā pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem...

Apstiprināts pasākumu plāns par atbalstu personām ar invaliditāti

Otrdien, 15.decembrī, valdība apstiprināja Labklājības ministrijas (LM) izstrādāto pasākumu plānu par atbalstu personām ar speciālām vajadzībām. Plānā iekļauti pasākumi, kas paredz pilnveidot esošos un attīstīt jaunus atbalsta pasākumus un pakalpojumus, padarīt tos saprotamākus un...