Tagged: Kuldīgas novads

Apstiprina 2016. gada budžeta prioritātes Kuldīgas novadā

29. decembra Domes sēdē deputāti apstiprināja 2016. gada budžetu, par nozīmīgākajām prioritātēm novada attīstībai izvirzot iedzīvotāju labklājību, izglītības, sporta un kultūras infrastruktūru, uzņēmējdarbības attīstības infrastruktūru, vecpilsētu un dažādus pasākumus. Plānotie Kuldīgas novada ieņēmumi 2016....

Aicina pieteikties līdzfinansējuma saņemšanai kultūras jomai

Aicina pieteikties finansējuma saņemšanai kultūras pasākumu organizēšanai, biedrību un nodibinājumu darbības atbalstam, kuru darbība saistīta ar kultūras jomu Lai sekmētu Kuldīgas novada kultūrvides veidošanos, kultūras vērtību saglabāšanu, attīstītu jaunradi, veicinātu iedzīvotāju brīvā laika organizēšanu,...

Konkurss līdzfinansējuma saņemšanai sporta aktivitātēm

Kuldīgas novada Dome izsludina konkursu sporta klubiem un komandām, pasākumiem un individuālajiem sportistiem par Kuldīgas novada pašvaldības finansējuma saņemšanu 2016. gadā. Pašvaldības mērķis ir finansiāli atbalstīt sporta pasākumus, klubus, biedrības, komandas un individuālos sportistus,...

Rīko ikgadējo konkursu „Ziemassvētki Kuldīgas novadā”

Lai veicinātu Ziemassvētku laikam atbilstošu noskaņu Kuldīgas pilsētā un novadā, kā arī noskaidrotu oriģinālāko skatlogu, telpu, ēku fasāžu, pagalmu, priekšpagalmu īpašniekus vai apsaimniekotājus un pašdarināto Ziemassvētku rotājumu īpašniekus, Kuldīgas novada pašvaldība arī šogad rīkos...

Dzīres Kuldīgā 2015

Lielākie pasākumi Kuldīgas novadā 2016. gadā

Janvāris 16. janvāris – Starptautiskās vieglatlētikas sacensības „Kuldīgas Katrīnas kauss” Kuldīgas vieglatlētikas manēžā. 20. janvāris – 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres dienas pasākumi. 22. janvāris – Kuldīgas novada sporta laureāts 2015. 28. janvāris –...