LOSP: Enerģētikas politikai ir jāveicina ražošanas attīstība, nevis primāri jāpalielina valsts budžets

You may also like...