Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem pasniegs piemiņas zīmes

You may also like...