Ap ĀCM skarto punktu Saldus novada Jaunauces pagastā noteiktas aizsardzības un uzraudzības zonas

You may also like...