Saņemtie laboratorisko izmeklējumu rezultāti liecina par problēmām ar personīgo higiēnu un tīrību PII “Ieviņa” un PII “Saulīte” ēdināšanas blokos

You may also like...