RTA studiju programmas „Apģērbu dizains un tehnoloģija” absolvente gūst panākumus formas apģērba dizaina izstrādes konkursā

You may also like...