Piecgadīgs bērns atrasts klaiņojam 7 kilometru attālumā no savām mājām

You may also like...