Par ”Latvijas Sirdszdziesmu 2022” kļuvusi “Ievziedos”, Aijas Legzdiņas izpildījumā

You may also like...