Okupēto teritoriju vadītāji ierodas Maskavā… 1940.gadā šādi, lūgt uzņemt Latviju PSRS, turp devās A. Kirhenšteins

You may also like...