Ministru kabinets apstiprina kārtību, kādā studējošie varēs apgūt militāro apmācību

You may also like...