Ievēlēts jauns Latgales plānošanas reģiona priekšsēdētājs un viņa vietnieks

You may also like...