Būtiski papildināta Valsts policijas materiāltehniskā bāze elektronisko pierādījumu iegūšanai un nostiprināšanai

You may also like...