Aizliegta gājēju kustība pāri Rīgas apvedceļam (A5) krustojumā ar vietējo autoceļu V6

You may also like...