Zinātnieku pētījumi apstiprina, ka mazie HES rada kaitējumu upju ekosistēmām

You may also like...