Tagged: Valkas novads

Apbalvos Valkas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju

Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas valde, sakarā ar bāriņtiesu izveidošanas 20. gadadienu, pamatojoties uz Labklājības ministrijas apbalvojumu dibināšanas nolikuma 6.6. punktu, apbalvos labākos Latvijas pašvaldību – dibināto Bāriņtiesu darbiniekus – ilggadējus novadu un pilsētu bāriņtiesu...

Valka pirmā Latvijā noslēdz līgumu ar CFLA

5. oktobrī Valkas novada dome ir noslēgusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma piešķiršanu 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus...

Sāksies Rīgas ielas rekonstrukcija

Vakar, 5. oktobrī, Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis parakstīja līgumu ar SIA “RERE Vide” par Rīgas ielas rekonstrukciju. Kopējā līguma summa ir 1 796 279,89 EUR. Pilnībā tiks rekonstruēts ielas posms no rotācijas apļa...

Ar Mārtiņdienas tirgu atklās jauno Valkas tirgus vietu

12. novembrī plkst. 9:30 ar Mārtiņdienas tirgu atklās jauno Valkas tirgus vietu Raiņa ielā 3B. Tirgotājus un pircējus sagaidīs labiekārtotas un labi apgaismotas tirgošanās vietas. Kādreizējā pienotavas ēka ir ieguvusi pilnīgi jaunu veidolu, arī...

Aizvadīti Senioru dienas svētki Valkā

Valkas pilsētas kultūras namā 1. oktobrī notika Senioru dienas svētki “Senioru Mērnieku laiki”. Skatītājus priecēja vairāku novadu un pagastu senioru deju kolektīvu sadejošanās. Koncertā piedalījās “Pīlādzītis” no Smiltenes (vad. Raita Linde), “Oravakes” no Lugažiem...