Tagged: Preiļu novads

Uzsākta detālplānojuma izstrāde Preiļu pilsētas centra teritorijai

Domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu uzsākt detālplānojuma izstrādi teritorijai Preiļos, pilsētas centrā. Deputāti apstiprināja darba uzdevumu un par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināja Preiļu novada domes Attīstības daļas projektu vadītāju Sanitu Meļko. Darba uzdevumā noteiktas...

Preiļu novada skolēniem nodrošināts darbs vasaras brīvlaikā

Turpinot iepriekšējos gados iesākto tradīciju, arī šogad Preiļu novada skolēniem tiek piedāvāta iespēja vasaras brīvlaika daļu izmantot lietderīgā darbā savā pilsētā vai lauku ciematos. Pašvaldība aicināja bērnus un pusaudžus vecumā no 13 līdz 18...

Apsekos dižkokus Preiļu pilsētas parkā

Lai saglabātu kultūras un dabas mantojumu un attīstītu ar to saistītos tūrisma pakalpojumus, Preiļu novada dome, pamatojoties uz “Preiļu novada Attīstības programmas 2018.-2024. gadam” vidēja termiņa 3. prioritātes 3.4. rīcības virzienu “Veidot pilsētas zīmolu,...

Latgales forums un Latvijas Bankas un Latvijas Avīzes diskusija Preiļos

17.aprīlī Preiļos, Preiļu kultūras centrā, norisināsies LATGALES FORUMS “Uzņēmēju un pašvaldību sadarbība reģiona viedai attīstībai”. Forumu rīko Preiļu novada dome, Latgales plānošanas reģions, Latvijas Zinātņu akadēmija un Latvijas Pašvaldību savienība. Aicinām piedalīties uzņēmējus, pašvaldību...

Preiļu novadā tiks uzlabota lauku ceļu infrastruktūra

Aizvadītā gada rudenī Lauku atbalsta dienests Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros atbalstīja Preiļu novada domes iesniegto projektu “Preiļu...

Preiļu novadā slēgs divas izglītības iestādes

Preiļu novada domes deputāti 21. februāra domes sēdē pieņēma lēmumus, kas paredz likvidēt divas izglītības iestādes – Priekuļu sākumskolu un Preiļu novada vakara (maiņu) un neklātienes vidusskolu. Abas Preiļu novada izglītības iestādes nolemts likvidēt...

Apstiprināts Preiļu novada pašvaldības 2018. gada budžets

30. janvārī Preiļu novada domes ārkārtas sēdē deputāti apstiprināja pašvaldības budžetu 2018. gadam, par svarīgākajām prioritātēm nosakot vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanu un modernizēšanu, Preiļu novada infrastruktūras labiekārtošanu – Rietumu ielas, Rīgas un...

Preiļu novada “Sporta laureāts-2017”

12. janvārī Preiļu Kultūras namā norisinājās Preiļu novada “Sporta laureāts – 2017” balvu pasniegšanas ceremonija. Pasākuma pirmajā daļā atmiņās par Arturu Vaideru un pērnā gada rudenī iznākušo grāmatu “Artūrs Vaiders no A līdz Ž”...