Tagged: Mārtiņa diena

Mārtiņdienas tradīcijas un ticējumi

Mārtiņdiena iezīmē viduspunktu starp rudens saulgriežiem (Miķeļiem) un ziemas saulgriežiem (Ziemassvētkiem). Tā tiek svinēta novembra vidū un sakrīt ar kristīgās baznīcas Svētā Mārtiņa dienu par godu Svētajam Mārtiņam 10. novembrī. Svētki savu vārdu ieguvuši...