Tagged: Liepājas Universitāte

LiepU mākslas maģistrantus vērtē mākslas zinātniece

Liepājas Universitātē ir notikusi studiju programmas „Māksla” maģistrantu darbu aizstāvēšana. Komisijā darbus vērtēja un savu viedokli par tiem izteica mākslas zinātniece Ingrīda Burāne: „Darbi ir orientēti ne tikai uz šaurām interesēm, bet ir saistīti...

Liepājas Universitātē digitalizē tautas deju pierakstus

Ir noslēdzies pirmais posms projektā „Latviešu tautas dejas notācija digitālā vidē”, kas Liepājas Universitātē tapis pēc Latvijas Nacionālā kultūras centra pasūtījuma, gatavojoties Latvijas simtgades Dziesmu svētkiem. Liepājas Universitātes studiju programmas „Informācijas tehnoloģijas” maģistranti un mācībspēki...

LiepU iespējams pieteikties centralizēto eksāmenu kārtošanai

Vidusskolu absolventiem, kuri nav kārtojuši vajadzīgo centralizēto eksāmenu vai kuri vēlas tā vērtējumu uzlabot, Liepājas Universitāte (LiepU) sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centru piedāvā iespēju kārtot centralizētos vidusskolas...

Liepājas Universitātē tiek aizstāvēts promocijas darbs

Šodien Liepājas Universitātes Pedagoģijas zinātnes nozares promocijas padomes sēdē Lāsma Ozoliņa-Ulmane aizstāvēja promocijas darbu un ieguva doktora grādu pedagoģijā par tēmu „Tehnoloģiskais atbalsts mācīšanās sadarbojoties pedagoģiskās pieejas īstenošanā kombinētajās stundās”. Darba zinātniskā vadītāja bija...

Tiek prezentēti LiepU socioloģiskie pētījumi

Liepājas Universitātes Socioloģisko pētījumu centrs tikko notikušajā konferencē  „Eiropa, Latvija, Liepāja sociālo procesu spogulī: komunikācijas kultūra un izglītības kvalitāte pārmaiņu vadībā” prezentēja socioloģisko pētījumu „SIA „Liepājas Reģionālā slimnīca” pacientu viedokļi, kas raksturo vides, pacientu...

Nozares speciālisti Rīgā novērtē „Scriptus manet”

Liepājas pārstāvniecībā Rīgā notika Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu žurnāla „Scriptus manet”, kuru izdod Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte un Kurzemes Humanitārais institūts, pirmo trīs numuru prezentācijas pasākums. Uz pasākumu kuplā skaitā bija...

Vārds un tā pētīšanas aspekti Liepājas Universitātē

Šodien Liepājas Universitātē darbu uzsāka 21. starptautiskā zinātniskā konference „Vārds un tā pētīšanas aspekti”, kura ilgs divas dienas, pulcējot zinātniekus no četrām valstīm. Atklāšanas sēdē klātesošos uzrunāja Liepājas Universitātes rektore Dace Markus: „Kad es...

LiepU starptautiskajā konferencē runās par valodu

1. un 2. decembrī Liepājas Universitātē notiks 21. starptautiskā zinātniskā konference „Vārds un tā pētīšanas aspekti”, ko organizē Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte un Kurzemes humanitārais institūts. Konferences atklāšanas sēde būs 1. decembrī pulksten...

LiepU paraksta sadarbības līgumu ar Brocēnu novada domi

Liepājas Universitātes rektore Dace Markus un Brocēnu novada domes priekšsēdētāja Solvita Dūklava pirmdien parakstīja līgumu par sadarbību. Tikšanās reizē Liepājas Universitātes rektore un prorektores iepazīstināja viesus ar universitātes piedāvājumu gan topošajiem studentiem, gan mūžizglītības...

LiepU Studentu padome nosvin 20. jubileju

Nedēļas nogalē ar vērienīgu pasākumu savu 20. jubileju atzīmēja Liepājas Universitātes Studentu padome.  Pasākuma gaitā atmiņās tika izstaigāti visi divdesmit gadi, savās pārdomās, pieredzē un vēlējumos dalījās bijušie Studentu padomes vadītāji un aktīvisti. Vakars...

Nostiprinās sadarbība starp LiepU un „Citāda skola”

Liepājas Universitātes vadība un fakultāšu vadība ir tikusies ar Liepājas Raiņa 6. vidusskolas direktoru Kārli Strautiņu, lai runātu par iespējamām sadarbības formām. Šobrīd tiek runāts par četriem sadarbības virzieniem. Pirmkārt, 6. vidusskola varētu būt...

Notiks Jūdaikas centra vieslekcijas LiepU

25. novembrī Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātē Kūrmājas prospektā 13 notiks Latvijas Universitātes Jūdaikas studiju centra vieslekcijas. Plkst. 14.00 pētnieces Karīna Barkāne un Olga Miheloviča klausītājiem piedāvās lekciju “Ebreju vēsture Latvijas PSR (1945-1989): identitātes izpausmes...