Tagged: Liepājas Universitāte

Konference, kas stimulē jauniem radošiem pētījumiem

Šā gada 16. un 17. martā Liepājas Universitātē notiks Liepājas 23. starptautiskā zinātniskā konference „Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā”, kura šogad ir veltīta Kurzemes dzejnieka Olafa Gūtmaņa atcerei. Konference sāksies ar plenārsēdi 16....

Filoloģijas doktora grādu iegūst Baiba Kačanova

Šodien Liepājas Universitātē Valodniecības nozares promocijas padomes atklātajā sēdē notika Baibas Kačanovas promocijas darba par tēmu „Leksikas lingvodidaktiskais saturs angļu valodas kā svešvalodas mācībā Latvijā” aizstāvēšana, kā rezultātā doktorante ieguva filoloģijas doktora zinātnisko grādu....

Pedagoģijas doktora grādu iegūst Gunta Bēta

Šodien Liepājas Universitātes Pedagoģijas zinātnes nozares promocijas padome uzklausīja Liepājas Universitātes doktorantes Guntas Bētas aizstāvēšanu promocijas darbam par tēmu „Māsu profesionālā lietpratība pacientu izglītošanas procesā” un piešķīra Guntai Bētai doktora grādu pedagoģijā. Kā teica...

Aizvadītas programmētāju dienas

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Latvijas augstskolām un nozares uzņēmumiem no 13. līdz 17. februārim rīkoja Latvijas Programmētāju dienu pasākumus. Tajos piedalās arī Liepājas Universitāte. Programmētāju dienu atklāšanas konferencē Liepājas...

Mākslas zinātņu doktora grādu iegūst Vēsma Lēvalde

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē promocijas darbu doktora grāda iegūšanai mākslas zinātņu nozarē par tēmu „Klasikas iestudējumi Oļģerta Krodera režijā: teksts un tā interpretācija” aizstāvēja un doktora grādu ieguva Liepājas Universitātes Kurzemes Humanitārā institūta...

LiepU notiek sociālajam darbam veltīta konference

Nedēļas nogalē Liepājas Universitātē tika aizvadīta Izglītības zinātņu institūta Sociālā darba studiju un pētniecības centra rīkotā 11. sociālā darba konference „Sociālā darba aktualitātes: problēmas un risinājumi”, kura tika organizēta sadarbībā ar Pedagoģijas un sociālā...

Iepazīst studiju un aktiermākslu

Karjeras izglītības akcijas „Ēnu diena” ietvaros estētikas izglītības studijas „Liepājas Modes un Mākslas Studija” darbu iepazina divas skolnieces. Jaunietēm bija iespēja vērot, kā notiek gatavošanās process izstādes „Ražots Liepājā” priekšnesumam un izprast, kā ir...

LiepU koordinēs starptautisku projektu

Liepājas Universitātes Ārzemju sakaru daļa, kura nodarbojas ar Erasmus mobilitātes programmu īstenošanu, tagad ir arī projekta, kurš vērsts uz kapacitātes stiprināšanu starp augstskolām, realizētāja. Projektā  „RUECVET” ir iesaistītas trīs Eiropas valstis – Latvija, Malta...