Tagged: Liepājas Universitāte

LiepU  sieviešu koris „Atbalss” triumfē Eiropā

Liepājas Universitātes sieviešu koris „Atbalss” ir atgriezies no 2. Nāciju Grand Prix sacensībām Berlīnē (Vācija), kur saņēma Zelta medaļu folkloras kategorijā. Konkurss, kurš notika Berlīnes filharmonijas kamerzālē, katru otro gadu pulcē labākos pasaules korus....

LiepU studenti izvēlas zināšanas smelties ārvalstīs

19 Liepājas Universitātes (LiepU) studenti Erasmus+ apmaiņas programmas ietvaros ir nolēmuši pavasara semestrī studijas turpināt kādā no Eiropas partneraugstskolām. Šoreiz visaktīvākie izrādījušies Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes studenti – apmaiņā dosies 14 studētgribētāji, bet...

Top koncertuzvedums, godinot Olafu Gūtmani

Sestdien, 11. februārī, pulksten 13.00 Liepājas Latviešu biedrības namā notiks dzejnieka Olafa Gūtmaņa 90. jubilejas sarīkojums atmiņās, fotogrāfijās, dzejā un mūzikā – „Dzintarotājs”. 2017. gada 10. janvārī dzejniekam Olafam Gūtmanim apritētu 90. Koncertuzvedums ir...

LiepU uzņem sešu valstu studentus

Pavasara semestrī Liepājas Universitāte (LiepU) uzņēmusi 9 apmaiņas studentus no Vācijas, Lietuvas, Taivānas, Serbijas, Korejas un Turcijas. Jaunieši piepulcēsies trīs Turcijas studentiem, kas LiepU ieradās rudens semestrī un nolēmuši pie mums zināšanas smelties arī...

Liepājas Universitātē diskutē par kompetencēm tūrismā

Liepājas Universitātes Vadības un sociālo zinātņu fakultātes dekāne Inese Lūsēna-Ezera uz diskusiju bija aicinājusi tūrisma profesionāļus un darba devējus, lai runātu par rekreācijas un kurortoloģijas attīstību Liepājā un Kurzemē, lai noskaidrotu, kādas kompetences ir...

Liepājas Universitātē aizvadīti ziemas izlaidumi

Šodien Liepājas Universitātē diplomus par iegūto izglītību bakalaura un maģistra līmenī saņēma vairāk nekā 60 ziemas izlaidumu absolventi. Savus absolventus varēja sveikt visas četras Liepājas Universitātes fakultātes. Liepājas Universitātes rektore Dace Markus, uzrunājot absolventus,...

LiepU mākslas maģistrantus vērtē mākslas zinātniece

Liepājas Universitātē ir notikusi studiju programmas „Māksla” maģistrantu darbu aizstāvēšana. Komisijā darbus vērtēja un savu viedokli par tiem izteica mākslas zinātniece Ingrīda Burāne: „Darbi ir orientēti ne tikai uz šaurām interesēm, bet ir saistīti...

Liepājas Universitātē digitalizē tautas deju pierakstus

Ir noslēdzies pirmais posms projektā „Latviešu tautas dejas notācija digitālā vidē”, kas Liepājas Universitātē tapis pēc Latvijas Nacionālā kultūras centra pasūtījuma, gatavojoties Latvijas simtgades Dziesmu svētkiem. Liepājas Universitātes studiju programmas „Informācijas tehnoloģijas” maģistranti un mācībspēki...

LiepU iespējams pieteikties centralizēto eksāmenu kārtošanai

Vidusskolu absolventiem, kuri nav kārtojuši vajadzīgo centralizēto eksāmenu vai kuri vēlas tā vērtējumu uzlabot, Liepājas Universitāte (LiepU) sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centru piedāvā iespēju kārtot centralizētos vidusskolas...

Liepājas Universitātē tiek aizstāvēts promocijas darbs

Šodien Liepājas Universitātes Pedagoģijas zinātnes nozares promocijas padomes sēdē Lāsma Ozoliņa-Ulmane aizstāvēja promocijas darbu un ieguva doktora grādu pedagoģijā par tēmu „Tehnoloģiskais atbalsts mācīšanās sadarbojoties pedagoģiskās pieejas īstenošanā kombinētajās stundās”. Darba zinātniskā vadītāja bija...

Tiek prezentēti LiepU socioloģiskie pētījumi

Liepājas Universitātes Socioloģisko pētījumu centrs tikko notikušajā konferencē  „Eiropa, Latvija, Liepāja sociālo procesu spogulī: komunikācijas kultūra un izglītības kvalitāte pārmaiņu vadībā” prezentēja socioloģisko pētījumu „SIA „Liepājas Reģionālā slimnīca” pacientu viedokļi, kas raksturo vides, pacientu...