Tagged: Liepājas Universitāte

Apskatāmi mākslas studentu radošie darbi

Zinātnes un radošuma dienās Liepājas Universitātē ir apskatāmas vairākas izstādes. Pirmajā stāvā ir skatāmi studiju programmas “Jauno mediju māksla” studentu 3D interaktīvie darbi. Jauno mediju mākslas 2. kursa students Antons Konstantinovs par savu izstādes...

Studenti iepazīstinās ar pētījumiem logopēdijā

Liepājas Universitātes Studentu zinātnes un radošuma dienu ietvaros 29. martā plkst. 10.00 Lielajā ielā 14, 327.auditorijā notiks Liepājas Universitātes Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes (PSDF) Logopēdijas centra 10. zinātniski praktiskais seminārs „Pētījumi logopēdijā –...

Konference, kas stimulē jauniem radošiem pētījumiem

Šā gada 16. un 17. martā Liepājas Universitātē notiks Liepājas 23. starptautiskā zinātniskā konference „Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā”, kura šogad ir veltīta Kurzemes dzejnieka Olafa Gūtmaņa atcerei. Konference sāksies ar plenārsēdi 16....

Filoloģijas doktora grādu iegūst Baiba Kačanova

Šodien Liepājas Universitātē Valodniecības nozares promocijas padomes atklātajā sēdē notika Baibas Kačanovas promocijas darba par tēmu „Leksikas lingvodidaktiskais saturs angļu valodas kā svešvalodas mācībā Latvijā” aizstāvēšana, kā rezultātā doktorante ieguva filoloģijas doktora zinātnisko grādu....

Pedagoģijas doktora grādu iegūst Gunta Bēta

Šodien Liepājas Universitātes Pedagoģijas zinātnes nozares promocijas padome uzklausīja Liepājas Universitātes doktorantes Guntas Bētas aizstāvēšanu promocijas darbam par tēmu „Māsu profesionālā lietpratība pacientu izglītošanas procesā” un piešķīra Guntai Bētai doktora grādu pedagoģijā. Kā teica...

Aizvadītas programmētāju dienas

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Latvijas augstskolām un nozares uzņēmumiem no 13. līdz 17. februārim rīkoja Latvijas Programmētāju dienu pasākumus. Tajos piedalās arī Liepājas Universitāte. Programmētāju dienu atklāšanas konferencē Liepājas...

Mākslas zinātņu doktora grādu iegūst Vēsma Lēvalde

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē promocijas darbu doktora grāda iegūšanai mākslas zinātņu nozarē par tēmu „Klasikas iestudējumi Oļģerta Krodera režijā: teksts un tā interpretācija” aizstāvēja un doktora grādu ieguva Liepājas Universitātes Kurzemes Humanitārā institūta...