Tagged: Kocēnu novads

Kocēnu novadā īstenos piecu kapsētu digitalizāciju

Kocēnu novada dome saņēmusi Lauku atbalsta dienesta lēmumus par divu pašvaldības sagatavoto projekta pieteikumu “Kapsētu digitalizācija” apstiprināšanu. Tā kā Kocēnu novada pašvaldības administratīvā teritorija ietilpst divu vietējo rīcības grupu darbības teritorijās, viens no projekta pieteikumiem...

Kocēnos norisināsies Mārtiņdienas jampadracis

Svētdien, 13. novembrī, no plkst. 12.00 pie Kocēnu kultūras nama norisināsies Mārtiņdienas jampadracis. Mārtiņdienas jampadracī dejās un rotaļās ikvienu piedalīties aicinās Kocēnu pamatskolas Mārtiņbērni, Kocēnu kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Savieši” un Valkas...

Kocēnu novadā norisināsies Lāčplēša dienai veltīti pasākumi

10. un 11. novembrī Kocēnu novadā norisināsies Lāčplēša dienai veltīti pasākumi, kuros laipni aicināts piedalīties ikviens interesents. Ceturtdien, 10. novembrī, Bērzaines pagastā plkst. 17.30 notiks Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājiens no Jaunburtnieku pamatskolas uz...

Kocēnu novada Sietiņiezī notiks Lāčplēša dienai veltīts skrējiens

Ceturtdien, 10. novembrī, Sietiņiezī notiks Lāčplēša dienai veltīts skrējiens un pirmā Kocēnu novada skriešanas seriāla “Sietiņieža cilpas 2016” kopvērtējuma uzvarētāju apbalvošana. Skrējiens Lāčplēša dienai sāksies ar kopēju startu plkst. 18.40 stāvlaukumā pie Sietiņieža. Skrējienā...

Kocēnos uzsākta gājēju ceļa izbūve

Lai turpinātu sakārtot apkārtni pie Kocēnu ūdenskrātuves un veidotu to pieejamu iedzīvotājiem, šodien, 1. novembrī, uzsākta 350 m gara gājēju ceļa izbūve. Kocēnu novada domes izsludinātās iepirkuma procedūras rezultātā gājēju ceļa izbūves darbus veiks...

Kocēnu novada domes sēdē 27. oktobrī pieņemtie lēmumi

Nolēma ar 2016. gada 1 .novembri par Kocēnu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” vadītāju iecelt Līgu Preisi. Nolēma piešķirt Aivaram Šmaukstelim finansiālu atbalstu 400,00 EUR par dalību Latvijas un Eiropas mēroga sacensībās, kurās izcīnītas...