Somi pēkšņo bezmaksas elektrību izmantojuši rekordapjomos

You may also like...