Meliorācijas sistēmu īpašniekiem jāapseko meliorācijas sistēmas un jāveic tām nepieciešamie kopšanas darbi

You may also like...