Izmaiņas Meža likumā ļaus novērst problēmas ar dalīto īpašumu

You may also like...