Iekšlietu ministrs ar Valsts policijas priekšnieku vienojas par rīcības plānu Valsts policijas darba uzlabošanai

You may also like...