Apstiprināts lokālplānojums jauna dzīvojamā rajona izveidei Liepājā

You may also like...