Apstiprina komiteju priekšsēdētājus un viņu vietniekus

You may also like...