RTA studiju programmas „Apģērbu dizains un tehnoloģija” studējošo nozīmīgais veikums studiju, pētnieciskajā un radošajā darbā

You may also like...