Piespiedu rusifikācija, skolotāji sabotē, skolēni tiek piesaistīti par naudu. Mācību gada sākums Krievijas okupētajās teritorijās

You may also like...