Par Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektora vietas izpildītāju iecelta profesore Iveta Mietule

You may also like...