Aktualizēti noteikumi saistībā ar nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu

You may also like...