2020. gadā Zemkopības ministrija turpinās darbus iedzīvotāju un zemju pasargāšanai no plūdiem

You may also like...