Zaudējumus kompensēs tikai normatīvo aktu prasības ievērojušiem putnu īpašniekiem

You may also like...