Vismaz 330 personas ar garīga rakstura traucējumiem saņems atbalsta personas pakalpojumus

You may also like...