Vienkāršos publiskai personai piederošo zemesgabalu iznomāšanas kārtību

You may also like...