Valdība Līgatnes, Rēzeknes un Salacgrīvas novadiem piešķir līdzekļus atbalstam dabas stihiju novēršanai

You may also like...