Valdībā apstiprināts Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu rīcības plāns nākamajiem gadiem

You may also like...