Tagged: Zemkopības ministrija

Pārrunā Latvijas zvejnieku intereses zvejai Barenca jūras ūdeņos

Ceturtdien, 15. septembrī, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs tikās ar Krievijas vēstnieku Latvijā Aleksandru Vešņakovu, lai pārrunātu Latvijas zivsaimniecības nozarei nozīmīgus jautājumus, kas skar zvejas iespējas Barenca jūras ūdeņos Ziemeļaustrumu Atlantijas Zvejniecības komisijas pārvaldītajā apgabalā....

Grozīta slaucamo govju un kazu pārraudzības kārtība

Lai iegūtu ticamus ciltsdarba pārraudzības datus, kas ļauj pareizi novērtēt govju ciltsvērtību un paaugstināt ciltsdarba efektivitāti ganāmpulkos un valstī kopumā, valdība otrdien, 13.septembrī, grozījusi slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības kārtību. Veicot gadskārtējo virs...

Paplašina rūpnieciskās zvejas iespējas Latvijas zvejniekiem

Otrdien, 13. septembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos, kas nosaka rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos. Izmaiņas noteikumos sagatavotas, lai Latvijas zvejniekiem rastu risinājumus nozvejas realizācijai, ņemot vērā, ka...

Noteikts medību aizliegums tumšajai pīlei un kākaulim

Lai medību praksē ievērotu medījamo dzīvnieku ekoloģiski līdzsvarotas apsaimniekošanas principus un nodrošinātu migrējošo putnu populāciju aizsardzību, valdība otrdien, 6.septembrī, apstiprināja grozījumu medību noteikumos. Tā kā ar Līguma par Āfrikas – Eirāzijas migrējošo ūdensputnu aizsardzību...