Tagged: Zemkopības ministrija

Grozīta slaucamo govju un kazu pārraudzības kārtība

Lai iegūtu ticamus ciltsdarba pārraudzības datus, kas ļauj pareizi novērtēt govju ciltsvērtību un paaugstināt ciltsdarba efektivitāti ganāmpulkos un valstī kopumā, valdība otrdien, 13.septembrī, grozījusi slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības kārtību. Veicot gadskārtējo virs...

Paplašina rūpnieciskās zvejas iespējas Latvijas zvejniekiem

Otrdien, 13. septembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos, kas nosaka rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos. Izmaiņas noteikumos sagatavotas, lai Latvijas zvejniekiem rastu risinājumus nozvejas realizācijai, ņemot vērā, ka...

Nākamā nedēļa Zemkopības ministrijā

Laika posmā no 11. līdz 13. septembrim zemkopības ministrs Jānis Dūklavs dosies darba vizītē uz Bratislavu, kur Slovākija kā Eiropas Savienības (ES) Padomē prezidējošā valsts organizē ES Lauksaimniecības ministru neformālo sanāksmi par diskusijas tēmu “Lauksaimnieku...

Noteikts medību aizliegums tumšajai pīlei un kākaulim

Lai medību praksē ievērotu medījamo dzīvnieku ekoloģiski līdzsvarotas apsaimniekošanas principus un nodrošinātu migrējošo putnu populāciju aizsardzību, valdība otrdien, 6.septembrī, apstiprināja grozījumu medību noteikumos. Tā kā ar Līguma par Āfrikas – Eirāzijas migrējošo ūdensputnu aizsardzību...