Tagged: Ventspils novads

Ancē sestdien notiks Amatnieku spiets

30. aprīlī plkst. 12 Ances kultūras namā sāksies desmitais Amatnieku spiets “No pūra lādes.” Pirmajā gadā, kad notika šāds pasākums, kopā sanāca rokdarbnieki no Ances un kaimiņu pagastiem, bet katru gadu dalībnieku loks paplašinājās....

Vārvē notiks folkloras kopu sarīkojums

26. aprīlī Zūru pamatskolā notiks Ziemeļkurzemes un Viduskursas novadu bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums “Pulkā eimu, pulkā teku 2016”. Paredzams, ka pasākumu apmeklēs vairāk nekā 160 dalībnieku, folkloras kopu “Ķīpa”, “Vēlava”, “Rotaļnieks”, “Kursīši”,...

Notiks novada amatierteātru skate

22. un 23 aprīlī Ugāles tautas namā “Gaisma” notiks Ventspils novada amatierteātru skate, kurā vērtēs 12 izrādes. Šoreiz žūrijā būs režisori Dace Liepniece un Jānis Kaijaks. Skates mērķis ir amatierteātru mākslinieciskās izaugsmes un kvalitatīvas...

Investēs novada ceļu sakārtošanā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā no 90 iesūtītajām projektu idejām atbalstītas arī divas Ventspils novada pašvaldības specialistu iesniegtās idejas. Tās saistītas ar ceļu pārbūvi Vārves un Popes pagastā, lai sakārtotu uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo...

Nosauc lielākos nodokļu maksātājus Ventspils novadā

Tautas namā “Gaisma” Ugālē godināti lielākie iedzīvotāju ienākuma nodokļu maksātāji Ventspils novadā un aktīvākie uzņēmēji. Pirmie saņēma Ģirta Burvja medaļu, gatavotu īpaši šim pasākumam. Lielākie nodokļu maksātāji Ventspils novadā ir: SIA “Kurekss” (Tārgales pa.),...

Palielina pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā

Ventspils novada domes deputāti nolēmuši palielināt pabalstu, ja ģimenē piedzimis trešais, ceturtais, piektais un katrs nākamais bērniņš. Par trešo jaundzimušo vecāki saņems 300 eiro, par ceturto – 400, piekto un katru nākamo – 500...

Atbalsta skolēnu nodarbinātību vasarā

Ventspils novada pašvaldība 2016. gada vasaras brīvlaikā īstenos izglītojamo nodarbinātības pasākumus, šim mērķim piešķirot 7000 eiro. Šo iespēju varēs izmantot bērni un jaunieši no 13 līdz 20 gadiem, kuri iegūst izglītību vispārējā, specialajā vai...

Popē vērsies „Dziesminieku VĀRTI Kurzemē”

18. un 19. augustā Latvijas dziesminieki un dzejnieki pulcēsies Ventspils tuvumā esošajā Popē, kur pirmo reizi notiks „Dziesminieku VĀRTI Kurzemē”. Divas dienas Popes estrādē, pilskalnā un Popes dabas koncertzālēs notiks koncerti, kurā dziesminieki un...

Diskutēs par lauku ceļu atjaunošanu

Lai kopā ar uzņēmējiem izvērtētu, kuru pašvaldībai piederošu grants seguma ceļu katrā pagastā pārbūvēt par Eiropas Savienības un pašvaldības finansējumu pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, pašvaldības Attīstības nodaļas speciālisti apmeklēs visus Ventspils...

Apstiprināts Ventspils novada pašvaldības 2016. gada budžets

Ventspils novada pašvaldības domes sēdē 28. janvārī apstiprināts Ventspils novada pašvaldības 2016. gada budžets, kurā konsolidētā budžeta plānotie pieejamie finanšu līdzekļi ir 12767565 eiro, bet izdevumi – 15892160 eiro. Izdevumu pārsniegšanu – 3124595 eiro...