Tagged: Ventspils novads

Pašvaldība atbalsta tūrisma attīstību

Ventspils novada pašvaldība, izsludinot projektu konkursu “Mēs savā novadā 2016” novada vai pagasta tēla veidošanai, veicinot tūrisma attīstību, vides objektu pieejamību un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, saņēma 27 pieteikumus. Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas locekļi,...

Zupas virtuves klienti sēs un stādīs

5. maijā notiks pirmā talka, kurā piedalīsies Ugāles zupas virtuves klienti un biedrības “Ugāles attīstība” brīvprātīgie, lai sagatavotu augsni sējas darbiem. Tādējādi trūcīgās personas, 25 zupas virtuves klienti, vairs nebūs pasīvi vērotāji, bet paši...

Vienīgajam Ventspils novada korim – 85 gadi

7. maijā plkst. 18 Ugāles tautas namā “Gaisma” sāksies Ugāles jauktā kora “Eglaine” 85 gadu jubilejas koncerts. “Pasākumā dziedāsim dziesmas, kas mums pašiem ir sirdij tuvas un patīkamas,” saka diriģente Zane Vengeža, “skanēs dziesmas...

Pārgājiens “Lakstīgalu nakts Zlēkās”

6. maijā plkst. 21 sāksies romantisks pārgājiens “Lakstīgalu nakts Zlēkās”. Desmit kilometru gājienam jāpulcējas pagasta centrā, pie Zlēku evaņģēliski luteriskās baznīcas, lai pa ceļam apskatītu dažādus objektus, piemēram, Karātavkalnu, Zlēku traģēdijas kapus, Zlēku muižas...

Finansē kultūras projektus

Ventspils novada pašvaldība, izsludinot projektu konkursu “Ventspils novada pašvaldības finansējuma saņemšana kultūras pasākumiem”, saņēma 29 pieteikumus. Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas locekļi, izvērtējot tos, pieņēma lēmumu atbalstīt 17. Kultūras pasākumu rīkošanai projektu konkursā...

Piešķir finansējumu uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai

Ventspils novada pašvaldība, izsludinot projektu konkursu “Solis 2016”, paredzētu uzņēmēju iniciatīvas veicināšanai, saņēma 37 pieteikumus. Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas locekļi, izvērtējot tos sešu kritēriju skalā, pieņēma lēmumu atbalstīt 10, dažādām aktivitātēm piešķirot 9968,65...

Izvirza iestudējumu “Gada izrāde 2016” skatei

Ventspils novada amatierteātru skatē Ugālē, tautas namā “Gaisma”, divās dienās varēja noskatīties 12 izrādes. Šogad četri iestudējumi saņēma 1. pakāpes novērtējumu (Ugāles amatierteātris, Usmas amatierteātris, Užavas amatierteātris un Zlēku amatierteātris), četri iestudējumi saņēma 2....

Ancē sestdien notiks Amatnieku spiets

30. aprīlī plkst. 12 Ances kultūras namā sāksies desmitais Amatnieku spiets “No pūra lādes.” Pirmajā gadā, kad notika šāds pasākums, kopā sanāca rokdarbnieki no Ances un kaimiņu pagastiem, bet katru gadu dalībnieku loks paplašinājās....