Tagged: Ventspils novads

Finansē kultūras projektus

Ventspils novada pašvaldība, izsludinot projektu konkursu “Ventspils novada pašvaldības finansējuma saņemšana kultūras pasākumiem”, saņēma 29 pieteikumus. Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas locekļi, izvērtējot tos, pieņēma lēmumu atbalstīt 17. Kultūras pasākumu rīkošanai projektu konkursā...

Piešķir finansējumu uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai

Ventspils novada pašvaldība, izsludinot projektu konkursu “Solis 2016”, paredzētu uzņēmēju iniciatīvas veicināšanai, saņēma 37 pieteikumus. Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas locekļi, izvērtējot tos sešu kritēriju skalā, pieņēma lēmumu atbalstīt 10, dažādām aktivitātēm piešķirot 9968,65...

Izvirza iestudējumu “Gada izrāde 2016” skatei

Ventspils novada amatierteātru skatē Ugālē, tautas namā “Gaisma”, divās dienās varēja noskatīties 12 izrādes. Šogad četri iestudējumi saņēma 1. pakāpes novērtējumu (Ugāles amatierteātris, Usmas amatierteātris, Užavas amatierteātris un Zlēku amatierteātris), četri iestudējumi saņēma 2....

Ancē sestdien notiks Amatnieku spiets

30. aprīlī plkst. 12 Ances kultūras namā sāksies desmitais Amatnieku spiets “No pūra lādes.” Pirmajā gadā, kad notika šāds pasākums, kopā sanāca rokdarbnieki no Ances un kaimiņu pagastiem, bet katru gadu dalībnieku loks paplašinājās....

Vārvē notiks folkloras kopu sarīkojums

26. aprīlī Zūru pamatskolā notiks Ziemeļkurzemes un Viduskursas novadu bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums “Pulkā eimu, pulkā teku 2016”. Paredzams, ka pasākumu apmeklēs vairāk nekā 160 dalībnieku, folkloras kopu “Ķīpa”, “Vēlava”, “Rotaļnieks”, “Kursīši”,...

Notiks novada amatierteātru skate

22. un 23 aprīlī Ugāles tautas namā “Gaisma” notiks Ventspils novada amatierteātru skate, kurā vērtēs 12 izrādes. Šoreiz žūrijā būs režisori Dace Liepniece un Jānis Kaijaks. Skates mērķis ir amatierteātru mākslinieciskās izaugsmes un kvalitatīvas...

Investēs novada ceļu sakārtošanā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā no 90 iesūtītajām projektu idejām atbalstītas arī divas Ventspils novada pašvaldības specialistu iesniegtās idejas. Tās saistītas ar ceļu pārbūvi Vārves un Popes pagastā, lai sakārtotu uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo...

Nosauc lielākos nodokļu maksātājus Ventspils novadā

Tautas namā “Gaisma” Ugālē godināti lielākie iedzīvotāju ienākuma nodokļu maksātāji Ventspils novadā un aktīvākie uzņēmēji. Pirmie saņēma Ģirta Burvja medaļu, gatavotu īpaši šim pasākumam. Lielākie nodokļu maksātāji Ventspils novadā ir: SIA “Kurekss” (Tārgales pa.),...