Tagged: Ventspils novads

Jūrkalnē taps uzvedums par pagasta vēsturi

Jūrkalnes tautas nama vadītāja Kristīne Skrulle ar domubiedriem uzsākusi kultūras projekta “Uzvedums – Jūrkalnes bildes” īstenošanu. Tā mērķis ir parādīt maza pagasta vērtību valsts kultūras dzīvē, stiprinot patriotismu un veicinot iedzīvotāju interesi par pagasta...

Piltenē notiks Bērnu un ģimeņu svētki

21. maijā Piltenē plkst. 13 sāksies tradicionāli Bērnu un ģimeņu svētki. Šajā pasākumā, kā ierasts, tiks sveikti jaundzimušie, kuriem pasniegs Ventspils novada pašvaldības dāvināto sudraba karotīti ar novada simboliku un apliecību ar norādi, ka...

Ventspils novada domes priekšsēdētājs – televīzijas diskusijā

Trešdienās plkst. 21.00 kanāls “Re:TV” piedāvā jaunu reģionālo TV diskusiju raidījumu “Īsi un konkrēti”. Katrā diskusijā piedalās reģionu pašvaldību pārstāvji un valdības pārstāvis, lai publiskajā telpā veicinātu izpratni un risinātu tieši reģioniem svarīgos jautājumus....

Popē svinēs Kūku balli

21. maijā Popes kultūras namā pirmo reizi notiks Kūku balle. Šajā pasākumā, kas sāksies plkst. 14, piedalīsies vietējās kūku cepējas, viņu gardumus varēs arī degustēt, nosakot, kura torte ir visgaršīgākā. Kūku izskatam, saka Popes...

Ventavā notiks pavasara gadatirgus

21. maijā plkst. 12 Vārves pagasta Ventavā sāksies pavasara gadatirgus. Pasākumu rīko Ventavas ideju pulciņš, kurā apvienojušās uzņēmīgas un radošas sievietes. Pirmo pavasara gadatirgu Ventavas ideju pulciņa pārstāves, uzklausījušas Vārves pagasta pārvaldes vadītājas Gunitas...

Zlēkās tiksies ar dzejnieci Daci Frīdenbergu

17. maijā Zlēkās, novadnieka Herberta Dorbes dzimtajās mājās “Zušos”, notiks tikšanās ar Ventspils dzejnieci Daci Frīdenbergu. Kopš 2006. gada rakstnieka Herberta Dorbes muzeja “Senču putekļi” vadītāja Inese Aide, sadarbojoties ar Zlēku bibliotēku, kultūras namu...

Demogrāfijas pētījums Ventspils novadā

Sievietes Ances un Jūrkalnes pagastos novērtē sabiedrības centienus atbalstīt daudzbērnu ģimenes; gandrīz puse sieviešu nākamajos trīs gados vēlas laist pasaulē vēl vienu bērnu Ventspils novada dome pēdējo četru gadu laikā ir mērķtiecīgi īstenojusi ģimenēm...

Pašvaldība atbalsta tūrisma attīstību

Ventspils novada pašvaldība, izsludinot projektu konkursu “Mēs savā novadā 2016” novada vai pagasta tēla veidošanai, veicinot tūrisma attīstību, vides objektu pieejamību un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, saņēma 27 pieteikumus. Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas locekļi,...

Zupas virtuves klienti sēs un stādīs

5. maijā notiks pirmā talka, kurā piedalīsies Ugāles zupas virtuves klienti un biedrības “Ugāles attīstība” brīvprātīgie, lai sagatavotu augsni sējas darbiem. Tādējādi trūcīgās personas, 25 zupas virtuves klienti, vairs nebūs pasīvi vērotāji, bet paši...

error: