Tagged: VARAM

VARAM parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts aicina piekrastes pašvaldības meklēt jaunus risinājumus kā piesaistīt apmeklētājus, nodrošinot dabas un kultūras vērtību saglabāšanu

Piektdien, 2016.gada 26. augustā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts piedalījās Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības sapulcē Grobiņā, kur aicināja piekrastes pašvaldības īpašu uzmanību pievērsa klimata pārmaiņām, kas var negatīvi...