Tagged: VARAM

Īpaši aizsargājamu sugu un biotopu aizsardzībai no ERAF piešķir 3,4 milj.eiro

Otrdien, 2016. gada 2.augustā valstība apstiprināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto noteikumu projektu par atbalstu antropogēnu slodzi mazinošu pasākumu ieviešanai Natura 2000 teritorijās*. Pasākumu īstenošanai paredzētais Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējums...