Tagged: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Atklāti par atkritumu saimniecību un klimata izmaiņām

2016. gada 16. februārī, Daugavpilī, Daugavpils Universitātē un 17. februārī, Rēzeknē, Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijā notiks atklātās vieslekcijas “Klimata izmaiņas, ko rada antropogēnie procesi – atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošanā”. Sadarbojoties ar Norvēģijas Gaisa izpētes institūtu...

Skolotājiem iespēja apgūt mentordarbības programmu

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Mūžizglītības centrā ir izstrādāta jauna pedagogu profesionālās pilnveides B programma „Skolotāja mentordarbība izglītības iestādē”. Programmas apjoms 72 stundas, tā ir saņēmusi IZM saskaņojumu (18.01.2016., Nr.3). Programmas direktors profesors, Dr. paed. Jānis...

Dzimumsocialitātes pētījumu metodoloģija: feminisma diskurss

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas “Pētniecība un studijas” aktivitātes “Pētniecība” projekts “Dzimumsocialitāte kultūras un varas mijattiecībās: Latvijas un Norvēģijas diversitātes” (Nr. NFI/R/2014/061) tiek īstenots arī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) no 2015. Gada septembra....

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā būs jaunas studiju programmas

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) šobrīd tiek strādāts pie licencēšanas materiālu sagatavošanas, lai vasaras uzņemšanas periodā interesentiem varētu piedāvāt piecas jaunas studiju programmas. Inženieru fakultāte iecerējusi veikt licencēšanu trijām pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju...

Ziemas uzņemšana Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

Līdz 15. janvārim Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) notiek reflektantu uzņemšana. Studētgribētāji var iesniegt dokumentus studijām atsevišķās RTA studiju programmās: •pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Būvniecība” (nepilna laika studiju ilgums – 3,5 gadi;...

RTA atklāta Ilutas Arbidānes eņģeļu kolekcijas izstāde

6. janvārī, Zvaigznes dienā, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) bibliotēkas lasītavā notika izstāžu cikla „Iekrāsosim pasauli dažādās krāsās” otrās izstādes „Eņģeļu laiks kopā ar Ilutu Arbidāni” atklāšana, lai smeltos gaišumu un enerģiju Jaunajam 2016. gadam....

Ziemas uzņemšana Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

No 4. līdz 15. janvārim Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) notiek reflektantu uzņemšana. Studētgribētāji var iesniegt dokumentus studijām atsevišķās RTA studiju programmās: •pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Būvniecība” (nepilna laika studiju ilgums –...