Tagged: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Dzimumsocialitātes pētījumu metodoloģija: feminisma diskurss

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas “Pētniecība un studijas” aktivitātes “Pētniecība” projekts “Dzimumsocialitāte kultūras un varas mijattiecībās: Latvijas un Norvēģijas diversitātes” (Nr. NFI/R/2014/061) tiek īstenots arī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) no 2015. Gada septembra....

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā būs jaunas studiju programmas

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) šobrīd tiek strādāts pie licencēšanas materiālu sagatavošanas, lai vasaras uzņemšanas periodā interesentiem varētu piedāvāt piecas jaunas studiju programmas. Inženieru fakultāte iecerējusi veikt licencēšanu trijām pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju...

Ziemas uzņemšana Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

Līdz 15. janvārim Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) notiek reflektantu uzņemšana. Studētgribētāji var iesniegt dokumentus studijām atsevišķās RTA studiju programmās: •pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Būvniecība” (nepilna laika studiju ilgums – 3,5 gadi;...

RTA atklāta Ilutas Arbidānes eņģeļu kolekcijas izstāde

6. janvārī, Zvaigznes dienā, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) bibliotēkas lasītavā notika izstāžu cikla „Iekrāsosim pasauli dažādās krāsās” otrās izstādes „Eņģeļu laiks kopā ar Ilutu Arbidāni” atklāšana, lai smeltos gaišumu un enerģiju Jaunajam 2016. gadam....

Ziemas uzņemšana Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

No 4. līdz 15. janvārim Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) notiek reflektantu uzņemšana. Studētgribētāji var iesniegt dokumentus studijām atsevišķās RTA studiju programmās: •pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Būvniecība” (nepilna laika studiju ilgums –...

Solvita Pošeiko: „Doktorantūra palīdz sevi pārvarēt un disciplinēt”

15. decembrī Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Valodniecības zinātņu nozares promocijas padomes sēdē savu promocijas darbu „Valodas un to funkcionalitāte pilsētu publiskajā telpā: Baltijas valstu lingvistiskā ainava” veiksmīgi aizstāvēja un filoloģijas doktora zinātnisko grādu...

Rita Prikule: „Ikviens ir atbildīgs par savu veselību”

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Ekonomikas un pārvaldības fakultātes studente, kura 3.kursā apgūst tiesību zinātni, 2015. gada decembrī piedalījās Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) rīkotajā konkursā „Ar zināšanām pret HIV!” un ieguva 2. vietu....