Tagged: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Solvita Pošeiko: „Doktorantūra palīdz sevi pārvarēt un disciplinēt”

15. decembrī Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Valodniecības zinātņu nozares promocijas padomes sēdē savu promocijas darbu „Valodas un to funkcionalitāte pilsētu publiskajā telpā: Baltijas valstu lingvistiskā ainava” veiksmīgi aizstāvēja un filoloģijas doktora zinātnisko grādu...

Rita Prikule: „Ikviens ir atbildīgs par savu veselību”

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Ekonomikas un pārvaldības fakultātes studente, kura 3.kursā apgūst tiesību zinātni, 2015. gada decembrī piedalījās Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) rīkotajā konkursā „Ar zināšanām pret HIV!” un ieguva 2. vietu....