Tagged: Liepājas Universitāte

LiepU aicina iegūt C kategorijas trenera apliecību

Līdz 1. decembrim Liepājas Universitātes (LiepU) Mūžizglītības nodaļa aicina pieteikties „C” kategorijas sporta speciālistu profesionālās pilnveides izglītības programmai. Mācības plānots uzsākt nākamā gada janvārī. C kategorijas trenera sertifikāts izvēlētajā sporta veidā dod tiesības vadīt...

Universitātē ne tikai studē, bet arī vingro

Eiropas sporta nedēļas ietvaros šodien Liepājas Universitātē notika vingrošana darba vietā. To vadīja Sporta un pedagoģijas jomas pasniedzēja Helēna Vecenāne. Vingrojot gan studentiem, gan mācībspēkiem, piecpadsmit minūšu garumā bija iespēja izkustēties, pavadīt kopā laiku,...

Liepājas Universitāte aicina uz Dzejas dienām

9. septembrī uz Dzejas dienām veltītiem pasākumiem ikviens aicināts arī Liepājas Universitātē. Dienas pirmajā daļā notiks seminārs „Autors.Teksts.Lasītājs”, kas šogad ir veltīts tēmai „Rainis mūsdienu lasītāja skatījumā”, savukārt vakarā paredzētas Nakts dzejas. Semināru „Autors.Teksts.Lasītājs”...

LiepU pētnieki piedalās Letonikas 6. kongresā

Liepājas Universitātes mācībspēki un pētnieki šogad piedalās Letonikas 6. kongresā, kas no 10. līdz 11. septembrim notiek Rīgā. Projektā „Latviešu valodas pētījumi 21. gadsimta zinātnes kontekstā” ar referātu „Pētniecības metodoloģijas apraksts valodniecības nozares promociju...

Studenti gūs starptautisku pieredzi ārvalstu augstskolās

Divdesmit trīs Liepājas Universitātes studenti, izmantojot Erasmus+ programmas sniegtās iespējas, šoruden studijas vienu vai divus semestrus turpinās kādā no Eiropas augstskolām – Ungārijā, Portugālē, Lielbritānijā, Vācijā, Polijā, Lietuvā vai Slovākijā. Iespēju studēt ārpus Latvijas...

Liepājas Universitātei gaidāmi jauni izaicinājumi

Liepājas Universitātei gaidāmi jauni izaicinājumi

Piektdien, 10.aprīlī, Latvijas Pašvaldību savienībā norisinājās konference „Liepājas Universitātes aktuālie izaicinājumi Liepājas pilsētas attīstības stratēģijas un Kurzemes plānošanas reģiona attīstības kontekstā”. Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdētājs Andris Jaunsleinis konferences ievaddaļā norādīja, ka Liepājas Universitāte...